Работна група – Лимфоми и хронична лимфоцитна левкемия

 

4. rabotni grupiПредседател: проф. Михайлов

Зам. Председатели: проф. Грудева ; доц. Хаджиев;

Членове:

д-р Симеонов (НСБАЛХЗ – София)

д-р Игнатова (НСБАЛХЗ – София)

д-р Дончев (НСБАЛХЗ – София)

д-р Станчев (УМБАЛ Александровска)

д-р Йонова (ВМА)

д-р Дамянов (ВМА)

д-р Богданов (УМБАЛ „Г.Странски”)

д-р Рачев (УМБАЛ „Св.Марина”)

д-р Върбанова (НСБАЛХЗ – София)

д-р Гергана Цветкова (УМБАЛ „Александровска”)

д-р Нина Петкова (ВМА)

д-р Тихомир Диков (НСБАЛХЗ – София)

Антоанета Михова (НСБАЛХЗ – София)

 

Програма за 2012/2013 год.:

1.) Работна среща на групата – 17.05.2012 год. гр. София

2.) Актуализация на лимфомен регистър, обобщаване на данните.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Работна група – Миелопролиферативни неоплазии / Хронична миелогенна левкемия / Миелодиспластични синдроми

 

Председател: доц. Герчева

Зам.председател: д-р Мичева

Членове:

д-р Вера Стоева (НСБАЛХЗ – София)

д-р Пенчо Георгиев (УМБАЛ „Св.Георги”)

д-р Васко Гръкланов (УМБАЛ „Св.Георги”)

д-р Дора Тумбева (УМБАЛ „Св.Георги”)

д-р Владимир Геров (УМБАЛ „Св.Марина”)

д-р Илина Мичева (УМБАЛ „Св.Марина”)

д-р Атанас Станчев (УМБАЛ „Александровска”)

д-р Иван Николов (ВМА)

д-р Нина Петкова (ВМА)

д-р Доротея Тодориева (УМБАЛ „Г.Странски”)

д-р Теменужка Бонева (ВМА)

 

Програма за 2012/2013 год.:

1.) Работна среща на групата – 20.04.2013 год.

2.) Регистър на пациентите с хронична миелогенна левкемия

3.) Регистър на пациентите с миелофиброза

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Работна група – Лабораторна хематология

 

Председател: проф. Балаценко

Членове:

доц. Д. Попова (ВМА – София)

проф. М. Генова (НСБАЛХЗ – София)

доц. Л. Митев (ВМА – София)

доц. Св.Христова (ВМИ – София)

д-р Т. Диков (ВМИ - София/НСБАЛХЗ)

проф. д-р Ф. Мартинова (УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – София)

Програма:

1.) Експертна среща на клинични хематолози и патолози от Александровска болница, ВМА, Пловдив, Варна и СБАЛХЗ – 20.06.2012 год. гр. София.

2.) Провеждане на курс на европейски консорциум за флоуцитометрията в хематологията EuroFlow - 28.02-01.03.2013 год. гр.София.

3.) Изработване на методични указания за диагностичните алгоритми, включващи основни подходи и минимален панел от маркери при отделните хематологични нозологии в съответствие с бързо променящото се познание за тяхната биология и навлизането на нови диагностични маркери.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Работна група – Таласемии и вродени коагулопатии

 

Председатели: доц.Калева и проф.Горанов

Под-група по таласемии:

Доц. Валерия Калева (Началник Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна)

Доц. Петрана Чакърова (Началник Детска клиника, УМБАЛ – Стара Загора);

Д-р Ангелина Стоянова (завеждащ Отделение по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив)

Д-р Мирела Рангелова (Завеждащ Сектор по таласемии и патологични хемоглобини, НСБАЛХ – София)

Д-р Денка Стоянова (Хематологично отделение, СБАЛДОХЗ – София);

Д-р Светла Костова (Клиника по детски болести, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен)

Под-група за хемофилия при деца:

Доц. Валерия Калева (Началник Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна)

Доц. Добрин Константинов (Началник хематологично отделение, СБАЛДОХЗ – София)

Д-р Денка Стоянова (Хематологично отделение, СБАЛДОХЗ – София)

Доц. Мария Спасова (Отделение по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив)

Д-р Ангелина Стоянова (Завеждащ Отделение по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив)

Доц. Петрана Чакърова (началник Детска клиника, УМБАЛ – Стара Загора)

Д-р Светла Костова (клиника по детски болести, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен)

Програма:

1.) Изработване на Критерии за изграждане на центрове за комплексно лечение на редки болести в хематологията, съобразно Изискванията на Европейската комисия за разкриване на Референтни центрове по редки болести.

2.) Изработване и приемане на критерии за комбинирано лечение на хроничен хепатит С при пациенти с таласемия.

3.) Среща в рамките на Третата национална конференция на редките болести и лекарства сираци, 14-15.09.2012 год. гр. Пловдив