2. chlenstvo

Формуляр за заявка за членство можете да изтеглите оттук.

 

Списък на членовете на Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ) можете да изтеглите от линковете по-долу, като кликнете върху съответната година:

 

 

- за 2011 година

за 2012 година

 

Членският внос може да бъде заплатен по банков път по сметката на Българско медицинско сдружение по хематология ( БМСХ ):

 

 

 

УНИКРЕДИТ БАНК - КЛОН ЕВРОПА, УЛ.АЛАБИН №58, 1000 СОФИЯ

 

BG91 UNCR 9660 1075 3424 00

 

БАНКОВ КОД: UNCRBGSF

 

Моля опишете като допълнително пояснение в платежното нареждане „членски внос за ....” /напишете годината/годините, за която/които плащате /.