19. komisii izpitni dati

Държавният изпит по Клинична хематология ще се проведе на:

 

Дати: 22 и 23 май 2013 г.

 

Място: Клиника по хематология към УМБАЛ „СВ. Георги” – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №15А

 

Начало: 8:30 часа

 

Комисия: Председател: Проф. Д-р Стефан Горанов, дмн

 

Членове:

 

1. Проф. Д-р Георги Михайлов, дм СБАЛХЗ – София

 

2. Доцент д-р Лиана Герчева, дм УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

 

3. Доцент д-р Евгений Хаджиев, дм УМБАЛ „Александровска” – София

 

4. Доцент д-р Иван Гигов, дм ВМА – София