18. metodichni ukazania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МЕТОДИЧНИ НАСОКИ за диагностика на тумори на лимфоидната тъкан -

Версия 1.1 от 01.01.2007

 

свали оттук

 

 

Методичните насоки са изготвени от екип в състав:


ст.н.с.ІІ ст. Маргарита Генова, д.м.; проф. Иван Вълков, д.м.н., доц. Светлана Христова, д.м., ст.н.с.ІІ ст. Георги Балаценко, д.м., н.с.ІІІ ст. Велизар Шиваров

 

 

 

2. МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ за диагностициране, лечение и проследяване на
пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи -

Версия 2, май 2011 г.

 

свали оттук

 

 

Методичните насоки са изготвени от работна група в състав:


Доц Валерия Калева дм, доц. Георги Михайлов дм, доц Дончо Пейчев дм, доц
Евгени Хаджиев дм, доц. Жанет Грудева-Попова дм, доц Иван Гигов дм, доц.
Лиана Герчева дм, ст.н.с ІІ ст.Маргарита Генова, дм доц Мимоза Станева,
дм, доц Николай Цветков дм, доц Юлиан Райнов дм, проф. Стефан Горанов дмн,
проф Тошко Лисичков дмн, проф Фани Мартинова дмн