10. rakovodstvo low 

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: съставя план за работата на дружеството и за провеждане на конгреси, конференции и други научни прояви; обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви; грижи се за финансовото състояние на дружеството и неговите прояви.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

проф. Д-р Маргарита Генова, дм - председател на УС -

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

 

зам. председатели:

 

доц. д-р Юлиан Райнов, дм

- началник клиника по хематология и онкология, ВМА, София

 

проф. д-р Георги Михайлов, дм

- началник клиника по хематология, НСБАЛХЗ, София

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

проф. д-р Стефчо Горанов, дмн – УМБАЛ Св.Георги, Пловдив

 

доц. д-р Валерия Калева, дм – УМБАЛ Св.Марина, Варна

 

проф. д-р Георги Балаценко, дм – НСБАЛХЗ, София

 

доц. д-р Евгений Хаджиев, дм – УМБАЛ Александровска, София

 

проф. д-р Жанет Грудева, дм – Попова, дм – УМБАЛ Св.Георги, Пловдив

 

доц. д-р Лиана Герчева, дм – УМБАЛ Св.Марина, Варна

 

д-р Лилия Сивчева – МБАЛ Хр. Ботев, Враца

 

КАСИЕР:

 

Ангелина Василева – НСБАЛХЗ, София